Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podrobněji o tom, jak jsme v roce 2016 slavili...

Druhá záříjová sobota, 10.9.2016 patřila u nás ve městě krojům, svérázu a folklóru. Sešli jsme se v hojném počtu, abychom si připomněli již 120. výročí založení zdejšího baráčnického spolku – přesněji: Staroslavné vlastenecko-dobročinné sdružené obce baráčníků v Mnichově Hradišti. 2016-baracnici_r.chmel-58.jpg A to ne akcí zrovna skromnou, ale rovnou celodenním komponovaným historicko-folklórním programem...

Historický podtext oslavy získaly díky návaznosti na výročí Václava Budovce z Budova (*1551 †1621), jenž je patronem celé mladoboleslavské baráčnické V. Župy, která nese jeho jméno. Připomínali jsme si 465. výročí jeho narození, 395. výročí úmrtí, 410. výročí zahájení stavby tzv. Budovcova křídla mnichovohradišťského zámku, jehož byl vlastníkem ...zároveň pak i další jubileum 60 let od zahradní slavnosti s rozvinutím župního praporu, která se odehrála 15.července 1956 právě v zahradách zámku v Mnichově Hradišti.

Zhruba před rokem, při vymýšlení, jak naše krásné jubileum v roce 2016 oslavit, se náš nápad navázat na akci, která zde proběhla právě před šedesáti lety, Správě státního zámku zalíbil, a když se uvažovaný podzimní termín navíc shodoval s připomínanými Dny evropského kulturního dědictví, bylo rozhodnuto – a pustili jsme se do nelehkého boje.

Dnes, téměř s týdenním odstupem (kdy text píši) už můžeme říci: dobojováno, a snad vítězně :-) ...nebylo to jednoduché, měsíce příprav, domluv a dohadování, objednávek vystoupení souborů, zařizování občerstvení, stánků, technického zázemí; vybojování dotace ale i shánění dalších peněz na VELKOU akci. Přípravy propagace, tiskovin, plakátů, letáků, inzerce na sociálních sítích i webu, dotisk brožury a závěsný fotografický kalendář... a dost. Končím s vyjmenováváním, které by nebralo konce. Posledních minimálně čtrnáct dnů před akcí přibylo v mini-týmu organizátorů bezesných nocí, či nocí přímo probdělých, ale téměř(?) vše se stihlo ...doufejme tak, že většina účastníků, účinkujících a diváků k naší spokojenosti nepoznala, s jakými problémy se potýkáme ještě za běhu akce. Počasí nás podpořilo také (byť možná až příliš), když ještě dopoledne malounko zachmuřené nebe vystřídala čistá modř oblohy a pálící slunce.

Dopolední úvod akce obstaral na Masarykově náměstí již v 9:30 h. dechový orchestr Václava Hašlara. Do 10 hodiny se zde vyřadil tradiční průvod, který do ulic města vyslal starosta města (pro ten den „soused“ v kroji, zapůjčeném od soub. Furiant) Ondřej Lochman. A šlo (a jelo) se... V čele tradiční prapory – baráčnické obce Mn.Hradiště, mladoboleslavské V.Župy a Veleobce pražské, a tentokráte i slavnostní prapory městské, vč. státní vlajky. V průvodu dále jela historická šlechta, doprovázena vojáky, hudebníky; také sám Václav Budovec z Budova (představovaný ten den býv.ředitelem mladoboleslavského divadla, hercem Mgr. Františkem Skřípkem) s ozbrojenou gardou a šlechtickým doprovodem … následovaly baráčnické prapory žup a obcí, krojovaní, skupina s májkou, účastníci ve svérázu a další... Průvod kolem kostela sv.Jakuba došel až do areálu zámku, kde ještě před začátkem slavnostního zasedání, došlo na poklonu českému pánu Václavu Budovci z Budova u jeho pomníku. Tam zástupci města, V.Župy i mnichovohradišťské baráčnické obce položili kytice a vyslechli si krátký, ale výstižný proslov z úst biskupa Jednoty bratrské p. Zajíčka, jenž nám přiblížil zajímavou osobnost Budovcovu.

Poté se účastníci akce rozdělili na „zasedající“ a účinkující a diváky... V nádherně vyzdobeném sále konírny proběhlo (dle běžných regulí) slavnostní zasedání, jehož se zúčastnilo na 180 tetiček, sousedů a vzácných hostů – mezi nimi byl m.j. Např. náměstek hejtmana Středočeského kraje pan Karel Horčička, senátor za Mladoboleslavsko a Turnovsko, historik a etnograf PhDr. Jaromír Jermář (též náš „soused“ baráčník, v tento den slavnostní dorazil také v mladoboleslavském kroji), nebo starosta města Mnichova Hradiště Mgr. Ondřej Lochman, PhD. (pro dnes také krojovaný).

Venku zatím běžel na pódiu u salla tereny a v zámecké zahradě skromnější dopolední program (11:00 až 13:00 h.), v němž se střídala vystoupení souborů staré hudby a historického tance (Fremitus Aetheris, Tempus Fugit a Salome Chotouchov) a souborů folklórních – Dětská lidová muzika NOTIČKY z Řevnic (které přišly krátce vystoupit i na zasedání do konírny), Dětský FS Kominíček z Malé Bělé a Spolek Dudácký taneční soubor JITRA ze Soběslavi, spolu s vhlédnutím do ležení vojáků Budovcovy gardy (soubor histor.šermu Páni z Kolína).

Parkem jezdilo spřežení černých starokladrubáků, na voze se mohli za lidové ceny povozit malí i velcí; občerstvení ve dvorku konírny jelo na plno, pivo teklo proudem. Na koupěchtivé čekaly i stánky infocentra, s propagačními materiály baráčníků, s keramikou, stylovou (ke krojům vhodnou) skleněnou bižuterií, či s medovinou a perníky. Výtečné perníčky s folklórními motivy a nápisem „120 let OB MH“ zde prodávala i cukrárna Za rohem z Mnichova Hradiště.

Po malé obědové pauze následovalo zahájení hlavního odpoledního programu. Ten, po pár úvodních větách starosty města O.Lochmana, zahájilo předvedení České besedy přímo na louce vedle pódia. Následoval pohled na folklór trochu vzdálenější, krátce se zde představilo městu spřátelené folklórní sdružení ze španělské Galície.

Pak už skok rovnou domů do Čech, a to jižních – opět Spolek Dudácký taneční soubor JITRA ze Soběslavi s vystoupením „Klenovská náves“ a hned po nich téměř domácí Folklórní soubor FURIANT z Malé Bělé se svým pásmem.

Tok lidové hudby přerušily historické fanfáry a přivedly nám před pódium opět postavy ze zámecké éry minulé a řadu baráčnických a městských praporů, jejichž středem prošli praporečníci OB Zákupy a domovského Mnichova Hradiště. Následoval obřad svěcení praporů – baráčníci mnichovohradišťští nechali svůj historický prapor nákladně zrekonstruovat a zákupští mají prapor zcela nový, proto se zde přikročilo ke starobylému obřadu jejich požehnání. Každý prapor doprovázela matka praporu a dvě děvčata družičky, jedna v bílém, druhá krojovaná. Obřad sám provedl z pódia mnichovohradišťský děkan P. Pavel Mach a všichni účastníci jej zakončili společnou modlitbou. Závěrem byly prapory, již ozdobené v koruně o nové stuhy, opět svěřeny do správy praporečníkům a spolu s ostatními opustily prostor před pódiem.

Odpoledne již pokročilo do druhé poloviny, stíny stromů se dloužily a účinkujícím i divákům přinesly očekávané ochlazení... Tanečníci, hudebníci a zpěváci ale nijak neubrali na svých výkonech a nadále odcházeli z pódia či prostoru před ním zcela propoceni :-)

Dále se nám zde předvedli Soběslavská CHASA MLADÁ, Folklórní soubor DYKYTA z Krásné Lípy (dožínkové pásmo Z Ještěda) a dnes podruhé (vlastně potřetí) Dětská lidová muzika NOTIČKY z Řevnic – která byla asi největší „bombou“ programu. Skvěle sehraná a sezpívaná čtyřicítka krojovaných dětí ve věku od cca 4 do 18 let překvapila perfektním vystoupením. Když budete mít možnost je někde vidět a slyšet, neváhejte - jsou opravdu skvělí!

S dalšími dožínkami k nám přijel Folklórní soubor ŠAFRÁN z Jablonce n.Nisou a to rovnou z poutě v Brništi. Užívali si tance bosky v chladivé trávě (jako už předcházející tanečníci z FS DYKYTA) a jejich vystoupení se také moc líbilo. Naposledy dnes se ještě představil Spolek Dudácký taneční soubor JITRA ze Soběslavi – i když tentokrát už jen jeho hudební část souboru, jako tanečníci, zpěváci a účinkující se teď s nimi předvedly děti z FS Dubínek ze Sezimova Ústí (vystoupení „Řeznické děti“, také moc milé...).

A ráda bych řekla „to nejlepší nakonec“, ale náš předpoklad překonaly z předchozích již NOTIČKY … přesto: Folklórní soubor HORAČKY z Českého Dubu patří zcela jistě mezi elitu širšího regionu středního a horního Pojizeří a Podještědí. Ač existenčně stárnou, co se týče účinkujících, hudebníků a zpěváků viditelně mládnou. Závěr programu patřil jejich pásmu „Stínání kohouta“, které se setkalo s velkým ohlasem (stejně jako třeba přede dvěma lety nádherné vystoupení „Podještědská svatba“...).

A to už jsme na konci programu. Účinkujícím se u nás (dle jejich slov) líbilo, divákům viditelně také … a podle dotazů na to, zda se podobná akce uskuteční zde i za rok a v letech dalších, by to mohlo mít i nadále úspěch. Ale je to záležitost náročná na přípravu a zejména na finance. No, uvidíme... zaselo to, v nás pořadatelích, semínko úvah.

* * *

A abychom nezapomněli – velký dík patří samozřejmě i sponzorům akce: částkou 120 tis.Kč přispěl Středočeský kraj (dotace z Fondu kultury), celkem 53tis. Kč Město Mnichovo Hradiště (38 tis.Kč mířilo na rekonstrukci našeho historického praporu z roku 1928, 15 tis.Kč na činnost spolku); dále přispěli předs. PS ČR Jan Hamáček, senátor PhDr. Jaromír Jermář; firmy: Pivovar KLÁŠTER, COMFEEL Mn.Hradiště, COOP družstvo Mn.Hradiště, FB SYSTÉM Boseň, ITBUSINESS Mn.Hradiště, Kamenictví KOPAL Jablonec n.Nis., TISKÁRNY: MH s.r.o. Mn.Hradiště, MS POLYGRAFIE s.r.o. Horka a PRESSTAR s.r.o. Modřišice ...a samozřejmě také naše V.Župa Václ.Budovce z Budova se sídlem v Ml.Boleslavi. Vyhlášená mnichovohradišťská cukrárna Za rohem nám napekla sponzorsky koláče na stoly k zasedání a vzala si „pod křídla“ i další občerstvení účastníků akce a květinářka Blanka Bajerová se zasloužila o květinovou výzdobu sálu, pódia i kytice pro hosty i účinkující. Zapomenout nesmíme ani na téměř domovskou firmu KOFOLA a.s., závod Mn.Hradiště, která akci podpořila pitný režim s nealko nápoji pro účastníky, soutěžící děti i pro účinkující :-); skvělý technický servis a ozvučení od firmy THT CASE pana Břetislava Tvrzníka ...a samozřejmě ani na NPÚ – Správu státního zámku Mn.Hradiště, bez jejichž vstřícnosti by se akce v nádherných historických kulisách nemohla uskutečnit.

Za OB Mnichovo Hradiště, Martina Bachová, syndička

 
 

Náhledy fotografií ze složky Oslavy 120 let OB MH 10.9.2016

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář